• slide
  • slide
  • slide

Výroba krmných směsí

Dnes má firma k dispozici v Čechticích moderně vybavenou výrobnu krmných směsí, která je schopna pokrýt celý sortiment krmiv (včetně granulovaných) a uspokojit tak všechny zákazníky. Jsou zde vyráběny krmiva koncentráty pro skot, prasata, drůbež, králíky, lesní spárkatou zvěř a bažanty. Jako příslušenství VKS Čechtice slouží skladové kapacity 5.000 tun pro zásobu obilovin a ostatních surovin

Silo Vlašim

Pro obchod s rostlinnými produkty bylo nutností zajistit skladové kapacity. To se podařilo zakoupením sila ve Vlašimi, kde je možno uskladnit až 6.000 tun řepky a obilovin.

Poradenství a servis

Společnost FREMIS, a.s. přikládá velký význam poradenským a servisním službám pro zákazníky. Nedílnou součástí dodávek krmiv pro skot je bezplatné provedení rozborů objemných krmiv, účast zookonzulentů při přípravě senáží, siláží, navržení organizace stáda a sestavení krmných dávek. Poznatky ze špičkových farem se snažíme přinášet do ostatních chovů.