Specialista na krmiva bez GMO pro skot a telata

  • TELAMIS - osvědčené starterové krmivo pro telata
  • ČOT starter B - celogranulované starterové krmivo navazující na TELAMIS
  • DYNAMIC - celogranulované krmivo do suchých mixů a TMR
  • KONCENTRÁTY - pro dojnice, prasata
  • MEGADRINK - startovací nápoj pro dojnice po porodu
  • DYNAMIC drench - drenčovací nápoj při zravotních potížích po porodu
  • UREA MILK - zdroj nebílkovinného dusíku
  • SOYCHLOR - zdroj chloridový iontů pro dojnice před porodem
  • Štípaná sláma - vysoce kvalitní zpracování do 2 cm, snížená prašnost, balíky 400 kg
  • Krmné směsi pro nosnice, králíky, bažanty a prasata